องค์การบริหารส่วนตำบล ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ยินดีต้อนรับ อบต.ซับจำปา
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 20 ต.ค. 2563 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (ระบบประปาบ้านนายประดิษฐ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (ระบบประปาบ้านนางแหวน ศรีวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (ระบบประปาบ้านนางตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. พร้อมบดทับแทนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ 1-4 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. พร้อมบดทับแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงผิวถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. พร้อมบดทับแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5