หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสวอง ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งใต้ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 4 บ้านซับลำใย ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลว จังหวัดลพบุรี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 24.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านซับเรือ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ โตโยต้า ชนิดตู้ หมายเลขทะเบียน นข-5173 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3