หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านซับเรือ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ โตโยต้า ชนิดตู้ หมายเลขทะเบียน นข-5173 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านคูเมือง ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]จ้างขุดบ่อน้ำแบบบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความลึกพัฒนา 100 เมตร หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลซับจำปา อำเภอท่หลวง จังหวัดลพบุรี ผิวการจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร โดยปรับเกลี่ยแต่ง ปริมาณงาน 2,250 ตร.ม. งานเสริมผิวจราจร งานผสมหินคลุกกับวัสดุอื่น งานบดทับแน่น ปริมาณงาน 337.50 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างขุดวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านโป่งใต้ ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2