หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยเอกทิวา บุญคิ้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-8742499 อบต.โทรศัพท์/โทรสาร 036-788101


นางสาวพิมพ์ภัทรา ปาร์มวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-02184680 อบต.โทรศัพท์/โทรสาร 063-788101
 
หัวหน้าส่วนราชการ